OSTEOMEDIC TIM

Naš tim sastoji se od vrhunskih stručnjaka čemu svjedoči i činjenica da Primarijus Doktor Midhat Osmanović jedini u BIH posjeduje Master diplomu kiropraktičara po licenci ACKERMANN COLLEGE iz Štokholma, a naš kolega Nedim Gradaškić posjeduje diplomu ACKERMANN COLLEGE iz kiropraktike.

Prim.dr. Midhat Osmanović
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Nedim Gradaškić
Diplomirani fizioterapeut
Nađa Nukić
Diplomirani fizioterapeut
Doc.dr.med.sci Dželil Korkut
Specijalista Neurohirurgije
Dr. Goran Lekić
Specijalista ortoped, VMA Beograd
Dr.sci.med  Bojan Bukva
Dječiji hirurg i ortoped, Dječija klinika Beograd
prim.dr. Babović Adnan, mr.med.sci.
Specijalista Ginekologije
Dr. Božo Tunjić
Specijalista Internista
Prim.dr Senija Ibrišević
Specijalista Pedijatar
Inga Marković
Specijalista nutricionista-dijetetičar
Dr. med Sonja Đorđević
Plastični hirurg
Dr.sci.med Strahinja Odalović
Specijalista nuklearne medicine i radiologije
Adnan Bajrić
Diplomirani Fizioterapeut
Emir Suljević
Diplomirani Fizioterapeut
Mirza Poljić
Medicinski Tehničar
Nadina Šehović
Medicinski Tehničar
Lejla Suljić
Medicinska sestra