Prim.dr. Midhat Osmanović

Prim.dr. Midhat Osmanović
Prim.dr. Midhat Osmanović
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Rođen 29.03.1961 god. Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Završio Gimnaziju u Lukavcu, medicinski fakultet završio u Tuzli.

Zaposlen u dom zdravlja Lukavac u službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. 20. godina radi kao specijalista Fizjatar, od 2007 godine ima zvanje Primarijusa.

Jedini u BIH posjeduje Master diplomu kiropraktičara po licenci ACKERMANN COLLEGE iz Štokholma.