Neurohirurgija

Fizikalna medicina

Dječiji otroped i hirurg

Estetska hirurgija

Internista - kardiolog

Kardiovaskularna hirurgija

Medicinska nutritivna terapija

Nuklearna medicina