Dr. med Sonja Đorđević

Dr. med Sonja Đorđević
Dr. med Sonja Đorđević
Ljekar na specijalizaciji iz plastične hirurgije
OBRAZOVANJE
2009 - 2017 Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Doktor medicine
2018 - trenutno Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Specijalizant iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

ISKUSTVO
(Maj 2017 - Nov 2017) Bolnica Orea, bolnica za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
Klinički lekar - Rad u operacionoj sali, rad na odeljenju (previjanje, pregledi,
aplikovanje hijaluronskih i ostalih filera, botulinskog toksina, mezoniti, suspenzornih niti, mezoterapijskih i lipolitičkih koktela, hemijskih pilinga, PRP-a...)

(Nov 2017 - Sep 2018) KBC Bežanijska Kosa, odeljenje Onkohirurgije, Beograd
Klinički lekar - Rad u Sali, rad na odeljenju (previjanje, pregledi, praćenje
pacijenata i klinička istraživanja)

(Sep 2018 - Maj 2020) Klinika Varis, bolnica za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, Beograd
Klinički lekar - Rad u operacionoj sali, rad na odeljenju (previjanje, pregledi,
aplikovanje hijaluronskih i ostalih filera, botulinskog toksina, mezoniti, suspenzornih niti, mezoterapijskih i lipolitičkih koktela, hemijskih pilinga, PRP-a, transplantacija kose.)

(Maj 2020 - trenutno) VS ordinacija-ordinacija za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
Klinički lekar - Rad u operacionoj sali, rad na odeljenju (previjanje, pregledi,
aplikovanje hijaluronskih i ostalih filera, botulinskog toksina, mezoniti, suspenzornih niti, mezoterapijskih i lipolitičkih koktela, hemijskih pilinga, PRP-a, transplantacija kose..)
VJEŠTINE

Transplantacija kose, aplikacija Hijaluronskih filera i Botulinskog toksina, Aptos, LFL i Silhouette Soft niti, mezoniti, PRP, mezoterapija i lipoliza.