Posjetite nas

Lukavačkih brigada bb, Lukavac

Radno vrijeme

Pon-Pet 08:00-20:00

Pozovite nas

Tel: +387 35 413 248

Emir Suljević

Emir Suljević

Emir Suljević
Emir Suljević
Diplomirani Fizioterapeut
Suljević Emir - Rođen 15.01.1992. godine u Brčkom.

Srednju medicinsku školu završio u Brčkom i stekao zvanje medicinskog tehničara.
Na Medicinskom fakultetu u Tuzli studirao  odsjek zdravstvenih studija, smijer fizioterapije i stekao zvanje diplomirani fizioterapeut.

Od novembra 2016. godine radio kao glavni fizioterapeut u banjskom ljecilištu u Tuzli do marta 2021.godine kada postaje dio tima Poliklinike Osteomedic iz Lukavca.

U toku svog radnog iskustva je radio na poljima rehabilitacije kardioloških pacijenata nakon hirurških zahvata na srcu, rehabilitaciji reumatoloških i neuroloških bolesnika, rehabilitaciji sportista zatim rehabilitaciji ranjenika i civilnih žrtava rata iz Libije, te je bio angažovan kao mentor stručne prakse studentima smijera fizioterapije i radne terapije od strane Evropskog univerziteta "Kallos" iz  Tuzle.


Edukacije:
  • AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine.
  • Kardiološka rehabilitacija kod oboljenja srca i krvnih žila nakon kirurških postupaka - Hrvatsko društvo za kardiorespiratornu fizioterapiju
  • Kinesio taping jednodnevna radionica- Dr Kenzo Kase
  • Procjena senzomotornog razvoja, osnove neurorazvojnog senzorno integracijskog i Vojta koncepta, jednodnevna radionica - Mihaela Grubišić
  • Procjena i pozicioniranje odraslog pacijenta sa neurološkim oštećenjem - HUBTO Mirjana Telebuh bobath terapeut
  • Rehabilitacija nakon Covida 19- UFFBiH.

© 2020 | Osteomedic Lukavac
Centar za fizioterapiju i alternativnu medicinu
Sva prava pridržana.

Designed by:
X

Zaštićen sadržaj

Zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja bez odobrenja vlasnika stranice.