Posjetite nas

Lukavačkih brigada bb, Lukavac

Radno vrijeme

Pon-Pet 08:00-20:00

Pozovite nas

Tel: +387 35 413 248

kifoza

Kifoza

Kifoza

O kifozi kao deformitetu kičme govorimo onda kada konveksitet (odnosno ispupčenost u grudnom dijelu kičme prema nazad) prelazi fiziološke granice, a to je kifoza od 20 do 35 stepeni.

Naime, grudna tj. krivina u torakalnom dijelu kičme okrenuta unazad u sagitalnoj ravni naziva se fiziološkom ili normalnom kifozom (normalna kifoza). Veličina ugla kifotične krivine mjeri se stepenima metodom po Cobbu i to na profilnom RTG snimku u stojećem stavu.
Inače naša kičma ima svoje normalne, fiziološke krivine koje joj omogućavaju 17 puta veće opterećenje. Pri rođenju djeteta, cijela kičma je ravna ili lagano konkavna prema napred od occipituma do sacruma. Kada dijete počne da podiže glavu (3. mesec), razvija se vratna lordoza, a početkom hoda djeteta i nagibom karlice razvija se lumbalna lordoza, i torakalna kifoza, pa kičma odraslog čovjeka ima fiziološku (normalnu), vratnu lordozu, torakalnu kifozu, lumbalnu lordozu i sakralnu kifozu. Stabilnost ovih sagitalnih krivina kičme određuju koštane, ligamentarne i mišićne strukture, čijim se međusobnim usklađenim djelovanjem održavaju fiziološke krivine kičme. Mišići svojim djelovanjem mogu privremeno mjenjati položaj kičme u prostoru, koji je međutim predodređen koštano ligamentarnim strukturama. Pogotovo je normalna grudna krivina predodređena u prvom redu koštano ligamentarnim strukturama. Zato je grudna krivina mnogo rigidnija (tvrđa) od vratne i lumbalne lordoze.

Za biomehaniku grudne kifoze bitno je znati da zadnji elementi podnose tenzione (napetost) sile, dok se prednji elementi nalaze pod kompresijom (pritiskom) i predstavljaju potporni stub grudne kičme. Povećanje torakalne krivine može nastati zbog oštećenja prednjeg nosećeg stuba što su bilo koje promjene na tijelu grudnih pršljenova ili oštećenja zadnjeg suspenzijskog (podržavajućeg) aparata.

Za progresiju grudne kifoze značajna su tri faktora: veličina i trajanje opterećenja kičme (recimo tjelesna težina), veličina ugla u svakom određenom trenutku, asimetrično opterećenje na ploče rasta djeteta, naime pojačanjem kifoze (recimo kod lošeg držanja) povećava se opterećenje prednjeg dijela pršljena i dolazi do jačeg rasta zadnjeg dijela trupa, što pojaćava kifozu i tako se krug patološkog zbivanja zatvara.

Kifoza – Vrste

U odnosu na kliničku sliku kifoze mogu biti funkcionalne i strukturalne.
Funkcionalne ili posturalne kifoze ili kifotično (pogureno) držanje, ne pripada pravim strukturalnim deformitetima kičme, radi se o anomaliji držanja tijela koja je fleksibilna, labava, i koja se promjenom položaja tijela ili voljnom kontrakcijom mišića može korigovati. Djeca sa kifotičnim držanjem imaju obično umjereno naglašenu torakalnu kifozu i pojačanu lumbalnu lordozu. Kod devojčica su ove deformacije češće posebno u pubertetu kada se razvijaju grudi. Loše držanje se tokom rasta često spontano ili uz korektivne vježbe koriguje. Međutim jedan dio se u pubertetu strukturalizuje i ostaje fiksiran na kraju rasta. Kod ovih osoba ramena su povijena naprijed, nalazimo protruziju glave, simetričan paravertebralni gibozitet u grudnom dijelu, naglašenu lumbalnu lordozu. Sa kifozom nastaje smanjena pokretljivost malih zglobova kičme uz pojavu bola kod izvođenja pokreta. Javlja se zamor kod dužeg sjedenja i stajanja. Inače tegobe se javljaju obično u onom životnom periodu, koji od ovih osoba traži veće opterećenje, recimo studije ili početak rada.

Kako se liječi kifoza

Kod pacijenata sa tegobama, nakon objektivnog pregleda, uvida u RTG snimke i po potrebi laboratorije, pacijent se uključuje u fizikalni tretman. Kiropraktikom se radi deliberacija intervertebralnih zglobova, akupresurom smanjuje spazam muskulature; zatim korisne efekte daje intermitentna trakcija koja separira pršljenska tijela, djeluje relaksantno na ligamente i mišiće uz korišćenje fizikalnih procedura zavisno od kliničkog nalaza.

Mehano procedure, kiropraktika i intermitentna trakcija su ovdje terapija izbora i način da se „popravi“ narušena biomehanika. Nakon ove korekcije neophodno je ojačati mišiće (ekstenzore kičme) i održati postignuto stanje.

© 2020 | Osteomedic Lukavac
Centar za fizioterapiju i alternativnu medicinu
Sva prava pridržana.

Designed by:
X

Zaštićen sadržaj

Zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja bez odobrenja vlasnika stranice.